Muốn chế tạo chia sẻ hoặc lập đội chơi Robot - bạn có thể tích cực viết bài và chia sẻ trên diễn đàn Robocon

Diễn đàn Robocon Việt Nam - Chế Tạo robot - Mua Bán Linh Kiện Robot

Thành viên này không có bất kỳ nội dung nào gần đây.