Muốn chế tạo chia sẻ hoặc lập đội chơi Robot - bạn có thể tích cực viết bài và chia sẻ trên diễn đàn Robocon

Hoạt động gần đây của van238's

 1. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 chuyên bán bơm trục ngang Mpump CM32-160B, bơm 2.2kW, bơm cột áp 30m

  Máy bơm nước trục ngang Mpump CM 32-160B được ứng dụng trong cấp nước sinh hoạt, cấp nước phòng cháy chữa cháy (động cơ điện). Dòng bơm ly...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 10:34 AM
 2. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bơm trục ngang Cm32-160C, bơm 1.5kW, cột áp 24m Technology Italy

  Máy bơm nước trục ngang Mpump CM 32-160C được ứng dụng trong cấp nước sinh hoạt, cấp nước phòng cháy chữa cháy (động cơ điện). Dòng bơm ly...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 10:27 AM
 3. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 báo giá bơm nước thải ao hồ 22kW, bơm lưu lượng 330m3/h, cộ áp 34m Technology Nhật

  Sản phẩm máy bơm bùn đặc có cánh khuấy Mpump MBS 822 được dùng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng, thi công hố móng công trình, bơm dung...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 10:19 AM
 4. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bơm bùn đặc công suất 6kW, bơm 130m3/h, bơm 17m Technology Nhật

  Sản phẩm máy bơm bùn đặc có cánh khuấy Mpump 100MBS46 được dùng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng, thi công hố móng công trình, bơm dung...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 10:05 AM
 5. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 báo giá máy bơm bùn cánh khuấy 4kw, bơm hố móng 96m3/h, bơm 16m

  Sản phẩm máy bơm bùn đặc có cánh khuấy Mpump 80MBS44 được dùng rất nhiều trong lĩnh vực xây dựng, thi công hố móng công trình, bơm dung...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:59 AM
 6. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bán bơm chìm 15kW, bơm hố móng 156m3/h, bơm 40m, technology Nhật

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 615 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:48 AM
 7. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 báo giá máy bơm chìm MBZ615, bơm công suất 15kW, bơm lưu lượng 156m3/h

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 615 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:38 AM
 8. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 báo giá máy bơm nước thải bùn loãng 11kW, bơm công nghệ Nhật 125m3/h, cột áp 32m

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 611 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:27 AM
 9. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 bán bơm hố móng 7.5kw, dòng bơm chìm 120m3/h, cột áp 31m, Technology Japan

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 67.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:25 AM
 10. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bơm chìm hố móng 7.5kW, bơm lưu lượng 80m3/h, cột áp 40m, Technology Nhật

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 47.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:21 AM
 11. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.861.892 báo giá máy bơm nước thải bùn loãng 5.5kW, bơm lưu lượng 60m3/h, cột áp 25m

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 45.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:18 AM
 12. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bơm chìm hố móng MBZ23.7, bơm chìm 3.7kW, bơm lưu lượng 90m3/h

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 43.7 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:08 AM
 13. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 báo giá bơm bùn loãng MBZ415, bơm chìm 15kW, lưu lượng 87m3/h

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 415 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 9:03 AM
 14. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bơm bùn loãng 11kW, bơm chìm 80m3/h, bơm cột áp 50m, bơm công nghệ Nhật

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 411 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 8:58 AM
 15. van238 đã đăng một chủ đề mới

  0888.816.892 Chuyên bơm bùn loãng MBZ35.5, bơm chìm 70m3/h, cột áp 34m

  Máy bơm nước thải Mpump MBZ 35.5 được ứng dụng để hút nước thải, hút bùn loãng, xử lý nước từ đọng ở tầng hầm, các nhà máy xí nghiệp sản...

  Diễn đàn: Rao Vặt Khác

  21/3/19 at 8:33 AM